Goa Watu Blencong

Watu Blencong adalah salah satu goa Maria yang terletak di dusun Borosuci, Banjarsari, Kalibawang, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta

Goa Maria Watu Blencong diresmikan pada tanggal 1 Januari 2009. Mrupakan perubahan sejarah baru bagi keberadaan umat Katholik yang bertempat tinggal di wilayah Kalibawang, Kulonprogo. Pada waktu itu merupakan awal dimulai devosi terhadap Bunda Maria Watu Blencong dimana ditahtakan sebuah batu Blencong yang dapat memancarkan sinar pada malam hari.

Dengan ditahtakan sebuah patung Bunda Maria di goa Watu Blencong, kemudian banyak umat Katholik yang datang untuk berdoa, berziarah untuk mencari penerangan jalan hidup. Mereka mempunyai harapan untuk dapat menemukan jalan hidup yang terang, seperti permasalahan hidup yang dijalani oleh umat manusia selama hidup di dunia.

Goa Maria Watu Blencong dikenal sebagai goa pencerah dan umat Katholik yang datang untuk mencari pencerahan hidup. Para peziarah datang untuk berdoa dan mengambil air suci dengan harapan selalu diberikan pencerahan dalam menjalani kehidupan di dunia.